Fondul de pensii Pilon 2 administrat de NN, in cadere libera

Pensia Pilon II administrata privat este obligatorie pentru orice persoana in varsta de pana la 35 de ani care este angajata si/sau vireaza CAS-ul (contributie asigurari sociale) catre stat si optionala pentru persoanele care au intre 35 si 45 de ani. Exceptie fac persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si citeste in continuare